2. sjednica Općinskog vijeća Općine Goričan

Temeljem članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) sazivam


2.SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN

za dan 14.09.2017.g. u 18.00 sati 


Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice
 2. Aktualni sat
 3. Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna općine Goričan za 2017.g.
 4. Izvještaj o radu načelnika za period od 01.01. do 30.06.2017.g.
 5. Donošenje odluke o imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća
 6. Donošenje odluke o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan sukladno članku 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan te s tim u vezi donošenje odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih općine Goričan                              
  Odluka o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan.docx
  Odluka o objavi javnog poziva za osnivanje Savjeta mladih.docx
 7. Donošenje odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan          
  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan.docx 
 8. Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2017.godinu          
  Odluka o usklađenju plana zaštite od požara.odt
 9. Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 


Sa štovanjem,
Predsjednik Općinskog vijeća
Stjepan Ribarić