Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje u Goričanu

U subotu 24.03.2018. godine održalo se već tradicionalno čišćenje okoliša povodom Dana planeta Zemlje. Rezultat akcije bio je dobar, sakupljene su velike  količine otpada odbačenog u prirodi, a što je u stvari porazno i žalosno da nakon organiziranog skupljanja smeća svih ovih godina i dalje svijest pojedinaca vrlo niska.

U akciji čišćenja sudjelovali su udruge sa svojim traktorima, a pridružila su se i djeca iz osnovne škole te općinski vijećnici.

Ove godine u akciji čišćenja okoliša sudjelovali su i načelnik općine kao organizator same akcije Mario Moharić i predsjednik Općinskog vijeća Stjepan Ribarić. 

Akcija je završila sa 8 punih traktorskih prikolica smeća koje su isti dan zbrinute od strane tvrtke  GKP Pre -kom čiji je suvlasnik Općina Goričan.