Izmjene i dopune odluke o groblju

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98 i 50/12.), članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN br. 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04., 110/04 i 178/04.,38/09.,79/09.,153/09.,84/11, 90/11, 144/12,i 94/13 ) i članka 31. Statuta Općine Goričan ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 05/13.), Općinsko vijeće Općine Goričan na 7. sjednici, održanoj 16.04.2014. godine, donosi:
Izmjene i dopune odluke o groblju