JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017.GODINI

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva ( u daljnjem tekstu: udruge) koje djeluju na području općine Goričan u slijedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude, kao i javnih potreba u sportu u 2017.godini.
Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 190.000,00 kuna od čega je za javne potrebe u kulturi izdvojeno 70.000,00 kuna, te za javne potrebe u sportu 120.000,00 kuna.
Najmanji iznos financijskihsredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.
Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Natječajna dokumentacija:

Natječaj za financiranje javnih potreba u 2017.g

Prijavni obrazac

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

Izvještaj projekta

Obrazac ocjene kvalitete projekta

Obrazac proračuna projekta