Javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2019. godini

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu: udruga) koje djeluju na području Općine Goričan u sljedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude, kao i javnih potreba u sportu u 2019. godini.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 250.000,00 kuna od čega je za javne potrebe u kulturi izdvojeno 100.000,00 kuna te za javne potrebe u sportu 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.


Javni natječaj.docx

Opisni obrazac.doc

Obrazac proračuna.xls

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc

Izjava o partnerstvu.doc