Naši najmlađi

 

Općina Goričan isplaćuje naknadu za novorođeno djete.

Zahtjev se podnosi u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan a uz zahtjev se prilaže:

  1. dokaz o prebivalištu ( preslika osobnih iskaznica za oba roditelja);
  2. izvadak iz matice rođenih ili rodni list djeteta