Natječaj za financiranje javnih potreba u 2020. godini

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva  u daljnjem tekstu: udruga) koje djeluju na području općine Goričan u sljedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude, kao i javnih potreba u sportu u 2020. godini.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 250.000,00 kuna od čega je za javne potrebe u kulturi izdvojeno 100.000,00 kuna, te za javne potrebe u sportu 150.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Javni natječaj.pdf
Opisni obrazac.doc
Obrazac proračuna.xls
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc
Izjava o partnerstvu.doc