Nužne epidemiološke mjere za područje Međimurske županije

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Međimurske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za ovo područje.

One su:

 • obaveza korištenja zaštitnih ili medicinskih maski u svim javnim zatvorenim prostorima (trgovine, banke, pošte, crkve, ljekarne, zdravstvene ustanove, objekti jedinica lokalne i regionalne samouprave, ustanove socijalne skrbi i dr.) osim u slučajevima propisanih i preporučenih izuzeća;
 • javna događanja, priredbe i manifestacije u zatvorenim prostorima mogu se održavati uz pridržavanje svih općih i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz uvjet da su za sve prisutne osigurana sjedeća mjesta međusobno udaljena 1,5 metar te da se vodi evidencija svih prisutnih s osnovnim podacima (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba);
 • na svim privatnim okupljanjima i svečanostima u zatvorenom prostoru (svadbene svečanosti, rođendanske proslave, karmine i sl.) može biti prisutno najviše 50 osoba, a mogu trajati najdulje do 02:00 sata;
 • ograničavanje radnog vremena svih ugostiteljskih objekata do 24:00 sata, izuzev objekata u kojima se održavaju svadbene svečanosti za vrijeme održavanja svadbenih svečanosti, kada mogu raditi do 02:00 sata;
 • preporuka starijim osobama da izbjegavaju sva javna okupljanja u zatvorenom prostoru te ograniče korištenje javnog prijevoza (vlaka i autobusa) u vrijeme jutarnjih i popodnevnih gužvi;
 • zabranjuju se posjete pacijentima u bolnicama;
 • zabranjuju se izlasci korisnicima domova za starije i nemoćne osobe izvan prostora objekta i dvorišta, izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima;
 • posjeti pokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su na otvorenom prostoru objekta sukladno planu kojeg utvrdi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba, uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u neposredni međusobni kontakti i kontakt s drugim korisnicima, a posjet može trajati najviše 30 minuta;
 • posjeti nepokretnim korisnicima domova za starije i nemoćne osobe dopušteni su u zatvorenim prostorima objekta sukladno planu kojeg utvrdi ravnatelj ili druga ovlaštena osoba, uz uvjet da posjetitelji ne dolaze u neposredni međusobni kontakt i kontakt s drugim korisnicima te obavezno korištenje zaštitne ili medicinske maske i mjerenje tjelesne temperature na ulasku, a posjet može trajati najviše 15 minuta;
 • obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske usluge obavezna su svoje usluge pružati uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera te ne smiju ugošćivati skupine u kojima se nalazi više od 30 osoba;
 • organizatori sportskih natjecanja dužni su osigurati uvjete za održavanje natjecanja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera, a sportska natjecanja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledatelja;
 • preporuka poslodavcima da, kada je to moguće, organiziraju rad od kuće;
 • preporuka poslodavcima da prilikom rada u zatvorenom prostoru potiču nošenje maski za lice ili medicinskih maski, održavanje propisane fizičke distance među djelatnicima te da osiguraju zaštitne barijere prilikom rada sa strankama;
 • organizatori svih društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obavezni su vršiti pojačani nadzor provođenja propisanih epidemioloških mjera.

Odluka nužne mjere Međimurska županija.pdf