OBAVIJEST- e-propusnice

(05.travnja 2020)


E - PROPUSNICE

Poštovani mještani, 

propusnice za napuštanje mjesta prebivališta od 06.04.2020. izdaju se isključivo putem usluge „e-propusnica.“

Sustav e-propusnice javno je dostupan na adresi: https://epropusnice.gov.hr/

Građani se mogu prijaviti u sustav korištenjem usluge e-Građani i NIAS na sljedeći način:

 • korištenjem vjerodajnice u sustavu e-Građani (npr. M-Token ili ePASS )
 • korištenjem drugih prihvatljivih vjerodajnica (npr. Token uređaja i aplikacija poslovnih banaka, FINA certifikata, elektoničke osobne iskaznice)

U slučaju da građani nemaju pristup uslugama e-Građani ili NIAS, zahtjev za propusnica se i dalje može predati putem e-maila: zamjenica.opcina@gmail.com ili zahtjeva za izdavanje propusnica dostupnim na stranicama Općine Goričan i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Goričan.

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje propusnice potrebno je obavezno navesti: IME I PREZIME, ADRESU, OIB,RELACIJA ZA KOJU SE TRAŽI PROPUSNICA, vremensko razdoblje za koje se traži propusnica (u pravilu, dnevna) i detaljno obrazloženi zahtjev za što se traži propusnica.

Stožer civilne zaštite Općine Goričan zadužen je za izdavanje propusnica ukoliko napuštate mjesto prebivališta ili stalnog boravišta isključivo “iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama i kupnje hrane i osnovnih potrepština”.  

Također, sukladno uputi  Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske propusnice se mogu izdavati i zbog radova u vinogradima, voćnjacima ili obrade poljoprivrednih zemljišta te prijevoza na posao radnika koji nemaju vozačku dozvolu.

Propusnice koje su do sada izdane od strane Stožera civilne zaštite Općine Goričan vrijede isključivo do nedjelje 05.04.2020. godine. Građanima kojima su izdane propusnice, a kojima je rok duži od 05.04.2020. godine morati će ponovo uputiti zahtjev za izdavanje propusnice.

Molimo mještane da zbog jednostavnije i brže obrade čim više koriste sustav „E-PROPUSNICE“, a samo iznimno da koriste mogućnost podnošenje zahtjeva za izdavanje propusnica putem općinskog e-maila ili osobnim dolaskom. U slučaju podnošenja zahtjeva putem e-maila,  Stožer civilne zaštite Općine Goričan će odobrenu propusnicu poslati na e-mail s kojeg je poslan zahtjev za izdavanje propusnice.

Propusnice se mogu izdati na maksimalni rok od 14 dana.

Stožer civilne zaštite Općine Goričan obavještava mještane da Zahtjevi za propusnice koji se zaprime do 14,00 sati biti će obrađeni i poslani isti dan do 15,00 sati. Zahtjevi za propusnice koji će biti poslani iza 14,00 sati obraditi će se i poslati sljedeći radni dan do 12,00 sati.

Zahtjevi za propusnice koji će biti poslani tijekom vikenda (subota i nedjelja) obraditi će se I poslat  u ponedjeljak.

Propusnice se u pravilu  izdaju na jedan dan, osim u iznimnim slučajevima.

Molimo mještane da se pridržavaju uputa i naputaka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kako bi se izbjegla nepotrebna putovanja i socijalni kontakti, a sve u cilju sprječavanja epidemije. 


Zahtjev-za-izdavanje-propusnica-15f4.docx

e-Propusnice - Građani v2b.pdf

Opis sustava v4b.pdf

Prijava v3b.pdf


                                                                                 

                                                                                          Stožer civilne zaštite Općine Goričan

IZDAVANJE E-PROPUSNICA - pojašnjenje

Na temelju informacija zaprimljenih kroz korisničku službu i obavijesti Ministarstva uprave, a radi ujednačavanja postupanja svih stožera civilne zaštite daju se upute za postupanje u karakterističnim situacijama te se još jednom ponavljaju ili usklađuju s Izmjenama i dopunama Odluke  i već dane upute u vezi s izdavanjem propusnica:

 • Ukoliko neki građani nisu u mogućnosti koristiti sustav e-Građani te zahtjev podnesu drugim kanalima i dostave sve potrebne podatke, a imaju opravdani razlog, stožeri civilne zaštite trebaju im izdati e-Propusnicu
 • Za radnike temeljem ugovora o djelu ili preko Student servisa čiji rad je neophodan za određene gospodarske subjekte, a sustav e-Propusnice  ne daje poslodavcima mogućnost izdavanja e-Propusnica, e-Propusnice će izdavati stožeri civilne zaštite prema sjedištu poslodavca. E-Propusnice se neće izdavati temeljem pojedinačnih zahtjeva radnika, već je svaki poslodavac dužan podnijeti zahtjev sa svim potrebnim podacima za sve radnike koji rade na ugovor o djelu ili preko Student servisa, a neophodni su mu za rad.
 • Za E-propusnice za sezonske radnike ( na ugovor o djelu, markice ili sl. ) pravne osobe i obrtnici kojima je takav rad neophodan zahtjeve mogu podnijeti nadležnom stožeru civilne zaštite prema sjedištu pravne osobe ili obrta  na isti način kao i za radnike temeljem ugovora o djelu.
 • Radnicima koji rade u inozemstvu e-Propusnice izdaju stožeri civilne zaštite prema prebivalištu radnika.
 • E-propusnice fizičkim osobama koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radova (ne odnosi se na obiteljska poljoprivredna gospodarstva) izdaju nadležni stožeri civilne zaštite.
 • E-propusnice zbog pružanja skrbi starijim i nemoćnim osobama stožeri civilne zaštite mogu izdati i osobama koje nisu u srodstvu s osobama kojima se pruža skrb, ako se uz zahtjev dostavi i mišljenje izabranog liječnika obiteljske medicine kojim se potvrđuje da je osobi zbog koje se traži propusnica potrebna skrb.
 • Propusnice volonterima udruga koje se bave opće-korisnim radom, ako postoji opravdan razlog, izdaju nadležni stožeri civilne zaštite.
 • Opravdanim razlogom za izdavanje e-Propusnice smatra se uvid u spise predmeta u upravnim postupcima izdavanja lokacijske i građevinske dozvole (u zahtjevu mora biti navedena oznaka spisa i vrijeme uvida), a izdaju iz nadležni stožeri civilne zaštite.
 • Stranim državljanima koji borave na području Republike Hrvatske e-Propusnice izdaju stožeri civilne zaštite područja na kojem borave.

Za izdavanje e-Propusnica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva nisu nadležni stožeri civilne zaštite već Ministarstvo poljoprivrede i za sva pitanja oko OPG-ova  stožeri  mogu uputiti na https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/obavijest-poljoprivrednicima-izdavanje-propusnica-za-opg-i-sezonske-radnike/3945

E-propusnice novinarima koji nisu u radnom odnosu ( slobodni novinari ) izdavat će se prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr

E-propusnice vlasnicima trgovačkih društava i obrta koji nisu zaposleni u svojim trgovačkih društvima ili obrtima, ako postoji opravdan razlog, izdavat će se prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr

E-propusnice stalnim sudskim vještacima, ako uz svoj zahtjev prilože poziv ili nalog suda za vještačenje, izdavat će se prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr

Stranim državljanima čiji dolazak u Republiku Hrvatsku je neophodan ( kao što je npr. popravak važnih postrojenja ili opreme i sl.)  propusnice se izdaju prijavom na propusnica@civilna-zastita.hr 

 Zaposlenici veleposlanstava koji su neophodni za rad veleposlanstava trebaju se obratiti veleposlanstvima u kojima rade, koja će ishoditi  e-Propusnice putem Ministarstva vanjskih poslova


Za izdavanje e-Propusnica su nadležni stožeri civilne zaštite prema mjestu prebivališta ili stalnog boravka osobe koja traži e-Propusnicu, osim u slučaju kada poslodavac traži e-Propusnice za radnike temeljem ugovora o djelu ili Student servisa kada e-Propusnice izdaje stožer civilne zaštite prema sjedištu trgovačkog društva/obrta. Također, za putovanja na otoke e-Propusnicu izdaje stožer civilne zaštite prema mjestu na otoku za koje se traži, uz suglasnost županijskog stožera civilne zaštite.(04.04.2020.)


UPUTA o podnošenju zahtjeva za izdavanje e-Propusnica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i nužne poljoprivredne radove 

E-propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem linka koji je objavljen na web stranici Ministarstva.

 Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdoblje za koje se traži, a koje ne može biti duže od 14 dana. 

Ako se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova

 OPG-a. 

Ako se traži izdavanje e-Propusnice za samoopskrbna poljoprivredna domaćinstva zahtjev se može podnijeti za nositelja i maksimalno još jednog člana domaćinstva, koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj.

 Ako OPG traži izdavanje e-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a. 

Zahtjev za E-propusnice za nužne poljoprivredne radove osobe koje moraju obaviti nužne poljoprivredne radove podnosi se nadležnom stožeru civilne zaštite.