Obavijest o produljenju roka prijave na natječaj za uređenje nekretnina

REPUBLIKA HRVATSKA

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN

Općinski načelnik


KLASA: 402-01/20-01/05

URBROJ: 2109/08-03-20-8

Goričan, 12.11.2020.g.


O B A V I J E S T


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane prijavitelje na natječaj za dodjelu poticaja za uređenje nekretnina da se produžuje rok za dostavu prijava do 20.11.2020.g. (petak) do 12.00 sati.

Ujedno se mijenja točka 9. natječaja te ona sada glasi:

Sredstva će se dodjeljivati u skladu s mogućnostima proračuna općine Goričan.

Ostale odredbe natječaja ostaju iste.


                                                                                      

            NAČELNIK            

                                                                      Mario Moharić dr.vet.med.


Obavijest o produljenju roka.pdf