OBAVIJEST O PRODULJENJU ROKA

REPUBLIKA HRVATSKA 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

OPĆINA GORIČAN                                                                                                 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


KLASA: 320-21/20-01/02

URBROJ: 2109/08-20-02

Goričan,  04.11.2020.OBAVIJEST

Obavještavamo sva zainteresirana obiteljska poljoprivredna gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području općine Goričan upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava da se rok za prijavu za javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu plodnosti tla na području općine Goričan u 2020.godini produžuje do 11. studenoga 2020.

Obavijest o produljenju roka.pdf                                                                  NAČELNIK

                                                                                                                Mario Moharić dr.vet.med