Obavijest: Preseljenje uprave PRE-KOM-a

Od 28.10.2019 godine Uprava PRE-KOM-a (K. Zvonimira 9, Prelog) seli se na novu lokaciju u Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska  zona Sjever). Od tada se koriste sljedeći telefonski brojevi:

Blagajna: 040/645535

Pogrebni poslovi i upravljanje grobljima: 040/321247

Sektor računovodstva: 040/645594

Sektor gospodarenja otpadom, dimnjačarska služba, čišćenje i održavanje zgrada: 040/321246, 040/321244

Sektor održavanja javnih površina i groblja, operativa, tržnica i nabava: 040/645458, 040/646898

Reciklažni centar: 099 4907528

Centar za ponovnu uporabu: 099 3344418

Kompostana: 098 273513

NAPOMENA:  Prema obavijesti teleoperatera 25.10.2019. godine (petak) u period od 8 do 11  sati doći će do isključivanja starih brojeva na lokaciji K. Zvonimira 9, Prelog  i njihovo preseljenje na novu lokaciju Poduzetnički centar Prelog, (Hrupine 7B,  Prelog- Gospodarska zona Sjever). Zbog toga može doći do problema u komunikaciji  te Vas pozivamo da 25.10.2019. koristite za staru lokaciju (K. Zvonimira 9,  Prelog) koristite  mobilni broj 099 33 44 440. 

U  ponedjeljak će se gore navedeni brojevi koristiti na novoj lokaciji Poduzetnički  centar Prelog, (Hrupine 7B, Prelog- Gospodarska zona Sjever).

Zahvaljujemo  na razumijevanju, PRE-KOM Prelog