Obilježen Dan planeta Zemlje

I ove je godine Općina Goričan sudjelovala u akciji „Više cvijeća - manje smeća“ u suradnji s komunalnim poduzećem „Pre-kom“ i Socijalnom zadrugom Humana Nova. Organizirana je akcija čišćenja i prikupljanja otpada te prikupljanja i recikliranja tekstila.

Dana 23. ožujka 2019. godine, povodom Dana planeta Zemlje, 80-ak mještana, članova udruga te osnovnoškolaca sa svojim su traktorima zajedno dali mali doprinos našem planetu te prikupili osam punih traktorskih prikolica smeća a otpad je zbrinula tvrtka GKP „Pre-kom“. Humana Nova dva put je odvozila tekstilni otpad do svog sjedišta što je pokazatelj velike odazvanosti i osvješćivanja ljudi kako tekstil može biti recikliran i ponovno korišten.

U akciji čišćenja sudjelovali su i predstavnici Općine, načelnik Mario Moharić te predsjednik vijeća Stjepan Ribarić.

Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali ovoj akciji! Zemlja može bez nas, ali mi bez nje ne možemo.