Odluka o nerazvrstanim cestama na području općine Goričan

Temeljem članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine « br. 26/03- pročišćeni tekst, 82/04.,110/04.,178/04.,38/09.,79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), Zakona o cestama ( « Narodne novine » br.84/11, 22/13, 54/13 ) i članka  31. Statuta Općine Goričan ( « Službeni glasnik Međimurske županije « br. 5/13). Općinsko vijeće Goričan na 2. sjednici održanoj dana  02.09.2013.godine donijelo je:

Odluku o nerazvrstanim cestama na području općine Goričan