Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti, te utvrđivanje uvjeta i mjerila za provedbu postupka za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora

Temeljem članka 15. Stavak 2 Zakona o komunalnom  gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 97/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13) te članka  31.  Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013 ) Općinsko vijeće Goričan na  4.  sjednici održanoj  16.12.2013.g.  donosi:

Odluku o određivanju komunalnih djelatnosti, te utvrđivanje uvjeta i mjerila za provedbu postupka za povjeravanje određenih komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora