Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

Temeljem članka 23. stavka 4, članka 28. stavka 1. i članka 31. stavak 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13.) i članka 31. Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/13) Općinsko vijeće Goričan na 4. sjednici održanoj 16.12.2013.g. donijelo je:

Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada