Porez na nekretnine

Od 01.01.2017. godine na snazi je novi Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16) temeljem kojeg se od 01.01.2018. god. uvodi porez na nekretnine (nema više naplate komunalne naknade), za koji utvrđivanje i naplatu obavljaju jedinice lokalne samouprave.

Člankom  20. stavkom 2. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne  samouprave (dalje u tekstu JLS), dužne uvesti i naplaćivati porez na  nekretnine, prema članku 70. Zakona s danom stupanja na snagu odredbi  koje se odnose na porez nekretnine odnosno od 01. siječnja 2018. godine.


Obrazac  molimo da ispunite i tako ispunjeni vratite u Jedinstveni upravni odjel  Općine Goričan što prije, a najkasnije do 30. 06. 2017. godine. Traženi  podaci odnose se isključivo za nekretnine na području Općine Goričan.


Ako  ispunjeni obrazac ne dostavite u naznačenom roku, za obračun poreza na  nekretnine korist će se podaci s kojima raspolaže Općina Goričan (za  dosadašnju naplatu komunalne naknade), a sukladno Zakonu primijeniti će  se najviši koeficijenti za obračun poreza na nekretnine.

OBRAZAC O UTVRĐIVANJU POVRŠINA OBJEKATA ZA OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE - STANBENI

OBRAZAC O UTVRĐIVANJU POVRŠINA OBJEKATA ZA OBRAČUN POREZA NA NEKRETNINE - POSLOVNI