Prekrasno ruku djelo u Knjižnici i čitaonici u Goričanu

Odgojni dom Ivanec čija je djelatnost pružanje socijalnih usluga za djecu i mlađe punoljetne osobe do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju izradio je za Knjižnicu i čitaonicu Goričan 18 običnih držača za knjige te 8 ukrasnih za dječju literaturu. Time su doprinijeli  razvoju svoga likovnoga izričaja, a ujedno kreativno obogatili našu knjižnicu.