SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA U POSTUPKU JAVNE NABAVE

Sukladno članku 13 stavak 9 točka 1 Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 ) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima općina Goričan kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13 Zakona.