Završena obnova Osnovne škole Goričan

Osnovna škola Goričan postala je energetski učinkovit objekt zahvaljujući uspješno završenom projektu energetske obnove. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 3.394.011,24 kuna, što je osim radova na energetskoj obnovi uključivalo i izradu glavnog projekta energetske obnove, stručni nadzor građenja, izradu energetskog certifikata nakon obnove, troškove promidžbe i vidljivosti te usluge vođenja projekta. Iz EU fondova (Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije) prijavitelju su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 2.051.041,51 kuna što predstavlja 60,43 posto ukupne vrijednosti projekta. Između Osnovne škole Goričan i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sklopljen je dana 14. studenog 2019. godine Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta u iznosu od 785.807,24 kuna, kojim se sufinanciralo 23,15 posto ukupne vrijednosti projekta energetske obnove. Ukupni iznos sufinanciranja od strane nositelja projekta iznosio je 557.162,49 kuna, odnosno 16,42 posto ukupne vrijednosti projekta. Radovi su trajali od ožujka do rujna ove godine, a voditeljica projekta Leonarda Tarandek pojasnila je da su izvršeni radovi na rekonstrukciji vanjske ovojnice, zamijeni vanjske stolarije, zamijeni kompletne rasvjete na objektu novim LED svjetiljkama, ugrađena su dva nova plinska kondenzacijska kotla te je zamijenjena oprema u kotlovnici. Energetskom obnovom škola prelazi iz energetskog razreda D u razred B, čime škola će ostvarivati značajne uštede na potrošnji toplinske energije.

Ravnatelj Osnovne škole Goričan Zlatko Varošanec kazao je kako je za njihove učenike i učitelje energetska obnova od velikog značaja te je zahvalio županu Međimurske županije što im je omogućen rad u puno toplijem i ugodnijem prostoru. OŠ Goričan pohađa 160 učenika u 12 razrednih odjela, a zaposleno je 34 djelatnika.

Da je energetska obnova škole logičan smjer ulaganja u kvalitetno obrazovanje, nakon što je prošle godine završena i otvorena dugoočekivana školska sportska dvorana, rekao je župan Međimurske županije Matija Posavec. Zadovoljan je i načelnik Općine Mario Moharić koji je govorio o valu investicija. - Danas smo službeno otvorili osnovnu školu, radove koji su izvođeni oko godinu dana, a investicija je vrijedna oko četiri milijuna kuna. Pokraj nje je i školska sportska dvorana, također nova, vrijednosti 14 milijuna kuna. Dakle, imamo ovdje investicije od 18 milijuna kuna, direktno inicirane od strane Međimurske županije. I na izgradnju čvora Goričan je direktno utjecao župan, pa mu moramo zahvaliti za investicije od gotovo 50 milijuna kuna u nekoliko mjeseci. To su investicije koje nadilaze sve naše planove i očekivanja, pa promišljamo koju nagradu dati županu, jer ove koje imamo  su premale - rekao je načelnik Moharić. 


GRAĐEVINSKI RADOVI U svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti izvršili su se sljedeći radovi na rekonstrukciji vanjske ovojnice:

1. izvela se rekonstrukcije vanjskih zidova pročelja toplinskom izolacijom 14 cm kamene vune,

2. stropovi prema negrijanim ili vanjskim prostorima obložili su se slojem kamene vune debljine 20 cm,

3. demontirala se postojeća vanjska stolarija i ugradila se nova PVC vanjska stolarija sa trostrukim IZO staklom.


STROJARSKI RADOVI Umjesto plinskog toplovodnog kotla snage 320 kW, ugradila su se dva nova plinska kondenzacijska kotla pojedinačne snage 80 kW, odnosno ukupne snage 160 kW. Zamijenila se ostala oprema u kotlovnicama, ugradila se visoko učinkovita cirkulacijska crpka, ventili za hidrauličko balansiranje krugova grijanja te sustav automatske regulacije vođene vanjskim uvjetima. 


ELEKTROINSTALACIJE I RASVJETA Ovim projektom izvela se zamjena kompletne opće rasvjete na objektu novim LED svjetiljkama. Izvelo se i automatsko prikupljanje podataka s mjernih uređaja potrošnje električne energije, toplinske energije, plina i vode, te automatski prijenos podataka u središnji ISGE sustav. 

Radovima iz glavnog projekta godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade za stvarne klimatske podatke u odnosu na postojeće stanje smanjuje se za 79.880,60 kWh/a, odnosno za 64,90 %. Sadašnja godišnja potrebna toplinska energija za grijanje zgrade iznosi QHnd = 123.073,33 kWh/a, a nakon izvedenih radova smanjuje se na QHnd = 43.192,73 kWh/a.