Općinsko vijeće 2013

Općinsko vijeće

Predsjednik općinskog vijeća


Andrej Blagus
mob. 091/142-6064

 
Potpredsjednici općinskog vijeća

Tatjana Ribić


Franjo Šavora

 
Ostali članovi općinskog vijeća

Nevenka Kovač


Zvonko Krznar


Leonard Gudlin


Bojan Dominić


Damir Far


Ivica Mlinarić

Stjepan SinkovićZlatko Varošanec


Danijel Dominik


Marino Mesarić