2.sjednica

2. sjednica.pdf

Temeljem članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) sazivam

 

2. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GORIČAN

za dan 14.09.2017.g. u 18.00 sati  

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice

2.      Aktualni sat

3.      Donošenje odluke o polugodišnjem obračunu proračuna općine Goričan za 2017.g.

4.      Izvještaj o radu načelnika za period od 01.01. do 30.06.2017.g.

5.      Donošenje odluke o imenovanju članova stalnih i povremenih radnih tijela Općinskog vijeća

6.      Donošenje odluke o raspuštanju Savjeta mladih općine Goričan sukladno članku 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Goričan te s tim u vezi donošenje odluke o objavi javnog poziva za isticanje kandidatura za izbor članova Savjeta mladih općine Goričan

7.      Donošenje odluke o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Goričan

8.      Donošenje odluke o usklađenju Plana zaštite od požara za općinu Goričan za 2017.godinu

9.      Ostala pitanja, informacije i prijedlozi 

 

Sa štovanjem,

Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Ribarić

Dokumenti
Odluke