4.sjednica

4. sjednica.pdf

Temeljem članka 49. Poslovnika Općinskog vijeća općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) sazivam

 

4. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA 

za dan 21.12.2017.godine (četvrtak) u 18.00 sati

 

Za sjednicu predlažem slijedeći dnevni red:

1.      Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice

2.      Aktualni sat

3.      Donošenje odluke o zaduživanju općine Goričan za provedbu projekata financiranih u okviru programa INTERREG V Mađarska-Hrvatska i Slovenija-Hrvatska

4.      Donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude u otvorenom postupku javne nabave radova na uređenju turističko rekreacijskog centra ribnjak uz šodericu

5.      Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa rada Knjižnice i čitaonice Goričan za 2018.godinu

6.      Donošenje odluke o II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2017.godinu te s tim u vezi

-Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

-Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.

-Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.g.

-Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2017.g.

-Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g.

7.      Donošenje Proračuna općine Goričan za 2018.godinu s projekcijama za 2019. i 2020. g. te s tim u vezi:

-Odluke o izvršenju proračuna za 2018.g.

-Socijalnog programa općine Goričan za 2018.g.

-Programa javnih potreba u kulturi za 2018.g.

-Programa javnih potreba u sportu za 2018.g.

-Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.

-Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2018.g.

-Plana razvojnih programa za 2018.g. s projekcijama za 2019. i 2020.g.

8.      Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o porezima općine Goričan

9.      Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaća djelatnika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela općine Goričan

10.  Donošenje odluke o produljenju Ugovora o zakupu za HP pošta Goričan do 31.12.2018.g.

 11.  Donošenje odluke o redovitom godišnjem financiranju političkih aktivnosti iz proračuna općine Goričan u 2018.godini

12.  Ostala pitanja, informacije i prijedlozi

 

Povodom nadolazećih božičnih i novogodišnjih blagdana nakon sjednice u 20.00 sati predviđena je večera u CLUB 114 na GP Goričan.

 

                                     Predsjednik Općinskog vijeća

Stjepan Ribarić

          

 

 

          

 

 

Dokumenti
Odluke