Civilna zaštita

2022.

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022.g. s trogodišnjim financijskim učincima.pdf

2021.

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.g..docx

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.docx

Analiza stanja civilne zaštite za 2020.g..docx

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Goričan i članova Stožera.pdf

Odluka o procjeni rizika.pdf

Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća Goričan 2021.doc

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Goričan 29.07.2021.docx

2020.

Smjernice za organizaciju i razvoju sustava civilne zaštite od 2020. do 2023. godine.docx

Plan razvoja sustava Civilne zaštite.docx

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite.doc

2019.

Odluka o ukidanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Goričan.pdf

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreca za Općinu Goričan.pdf

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.docx

Plan rada stožera Civilne zaštite.docx

Analiza stana sustava civilne zaštite za 2019. godinu.docx

2018.

Ažuriranje o imenovanju stožera Civilne zaštite.doc

Odluka o imenovanju stožera Civilne zaštite.docx

Odluka o određivanju pravnih osoba Goričan - nacrt.docx

Odluka o planu djelovanja Civilne zaštite.docx

Plan djelovanja Civilne zaštite Općine Goričan.docx

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Goričan.docx

2017.

III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja.pdf

2014.

Plan zaštite od požara Općina Goričan.doc

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općina Goričan.doc