Civilna zaštita

2023.

Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja_Goričan 06.09.2023..pdf

Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja-dubine_Goričan 06.09.2023..pdf

Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja-dubine_Goričan 06.09.2023..pdf

Karta opasnsoti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja-dubine_Goričan 06.09.2023..pdf

Procjena rizika od velikih nesreca za Općinu Goričan 06.09.2023._ispis.docx

Odluka o donošenju Procjene rizika.pdf

--

PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE.doc

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CZ.docx

GODIŠNJI PLAN ČIŠĆENJA CESTOVNOG POJASA OPĆINE GORIČAN.pdf

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA C.Z..pdf

ODLUKA O IMENOVANJU KOORDINATORA NA LOKACIJI C.Z..pdf

ODLUKA O USTROJSTVU MOTRITELJSKO DOJAVNE SLUŽBE.pdf

PLAN TEŠKE MEHANIZACIJE OPĆINA GORIČAN 2023..pdf

PLAN VJEŽBE ZA DUZSS ZA 2024.pdf

POSLOVNIK O RADU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE.pdf

SHEMA MOBILIZACIJE STOŽERA C.Z..pdf

2022.

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022.g. s trogodišnjim financijskim učincima.pdf

Odluka o usvajanju Plana u podrucju prirodnih nepogoda za 2022..pdf

Plan razvoja sustava civilne zastite za 2022.g..pdf


2021.

Analiza stanja sustava civilne zastite na podrucju Opcine Gorican za 2021.g..pdf

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021.g..docx

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.docx

Analiza stanja civilne zaštite za 2020.g..docx

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Goričan i članova Stožera.pdf

Odluka o procjeni rizika.pdf

Radna skupina za izradu Procjene rizika od velikih nesreća Goričan 2021.doc

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Goričan 29.07.2021.docx

2020.

Smjernice za organizaciju i razvoju sustava civilne zaštite od 2020. do 2023. godine.docx

Plan razvoja sustava Civilne zaštite.docx

Odluka o zajedničkom organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite.doc

2019.

Odluka o ukidanju postrojbe Civilne zaštite opće namjene Općine Goričan.pdf

Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Procjene rizika od velikih nesreca za Općinu Goričan.pdf

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.docx

Plan rada stožera Civilne zaštite.docx

Analiza stana sustava civilne zaštite za 2019. godinu.docx

2018.

Ažuriranje o imenovanju stožera Civilne zaštite.doc

Odluka o imenovanju stožera Civilne zaštite.docx

Odluka o određivanju pravnih osoba Goričan - nacrt.docx

Odluka o planu djelovanja Civilne zaštite.docx

Plan djelovanja Civilne zaštite Općine Goričan.docx

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Goričan.docx

2017.

III. izmjene i dopune prostornog plana uređenja.pdf

2014.

Plan zaštite od požara Općina Goričan.doc

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općina Goričan.doc