Dokumenti DV Mura

Statut Dječjeg vrtića Mura.pdf

Pravilnik o unutarnjem ustroju Dječjeg vrtića MURA.pdf

Odluka o ekonomskoj cijeni predškolskog programa dječjeg vrtića MURA Goričan.pdf

Odluka o koeficijentima za obračun plaća - Dječji vrtić Mura.pdf

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća_potpisano.pdf

DV MURA- poziv na konst.sjednicu UPR vijeca.pdf

I. sjednica Upravnog vijeća dječjeg vrtića Mura Goričan.pdf

DJEČJI VRTIĆ MURA - Natječaji za zapošljavanje.docx

Obavijest od 30.11.2023., a vezano uz natječaj za zapošljavanje- potvrda o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti naknadno i tražiti će se od izabranih kandidata. 

Djecji vrtic MURA - Odluka o izboru kandidata-KUHAR.pdf

Djecji vrtic MURA - Odluka o izboru kandidata-POMOĆNI KUHAR.pdf

Djecji vrtic MURA - Odluka o izboru kandidata-RAČUNOVODSTVENI REFERENT.pdf

Djecji vrtic MURA - Odluka o izboru kandidata-ODGOJITELJ.pdf

Djecji vrtic MURA - Odluka o izboru kandidata-stručni suradnik-pedagog.pdf

Djecji vrtic MURA - Odluka o poništenju dijela natječaja.pdf

Odluka o opozivu privremenog ravnatelja.pdf

Plan klasifikacijskih oznaka-MURA.pdf

Pravilnik o kućnom redu.pdf

Pravilnik o zaštiti podataka.pdf

Pravilnik upis DV MURA - Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece korisnika usluga u Dječjem vrtiću MURA.pdf

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:

Godišnji 2023 DV MURA.xlsx

Bilješke DV MURA 2023.docx

DV Mura tromjesečni 2024.xlsx

TRANSPARENTNOST:

TRANSPARENTNOST 2024. GODINA - DV MURA GORIČAN.xlsx

UPISI:

Obavijest UPIS.pdf

Zahtjev ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ.docx

Privremeni rezultati upisa.pdf

Konačni rezultati upisa jaslice travanj 2024..pdf

Upis 2024-25 obavijest.pdf

Zahtjev za upis 2024.-25..pdf

NATJEČAJI:

Natječaji za zapošljavanje_5 mj.pdf