EU Projekti

Novi Vatrogasni dom

Odobreno
7.400.000,00 kuna

POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE NA PROJEKTU REKONSTRUKCIJA  I DOGRADNJA...
Više

Dogradnja dječjeg vrtića

Odobreno
3.700.000,00
Stvoreni su uvjeti za dogradnju Dječjeg vrtića „Ružica” u Općini Goričan. Potvrdila je to i odluka Ministarstva znanosti...
Više

EUalive

Završeno
12.095,00 eura
Osnovne informacije o projektu
Naziv projekta: EUalive
...
Više

Prebujanje / Buđenje

Završeno
988.743,19 €


Osnovne informacije o projektu
Naziv projekta:Kulturna dediščina kot  ...
Više