Komisije i povjerenstva

Popis komisija i povjerenstava u mandatu od 2021. do 2025. godine.

Mandatna komisija
1. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan, predsjednica
2. Franjo Šavora, Zrinskih 17, Goričan, član
3. Miroslav Žvorc, Kalnička 13, Goričan,  član

Komisije za izbor i imenovanje
1. Zlatko Vugrinec, Gajeva 13, Goričan, predsjednik
2. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan, članica
3. Leonard Gudlin, Donja 15, Goričan, član

Komisija za Statut i Poslovnik
1. Marta Markač, Mirogojska 24, Goričan
2. Zlatko Vugrinec, Gajeva 12, Goričan
3. Ines Bašnec, Donja 66, Goričan

Komisija za proračun i financije
1. Marta Markač, Mirogojska 24, Goričan
2. Dolores Andročec, Školska 13, Goričan
3. Ines Bašnec, Donja 66, Goričan

Komisija za komunalna pitanja
1. Franjo Šavora, Zrinskih 17, Goričan
2. Stjepan Sinković, Prvomajska 30, Goričan
3. Leonard Gudlin, Donja 15, Goričan

Uprava groblja
1. Dominik Đurić – komunalni redar općine Goričan
2. Jasna Vuk – referent; administrativni tajnik općine Goričan
3. Drago Kovač, Prvomajska 60, Goričan

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
1. Leonard Mesarić, Zlatnić 15, Goričan
2. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan
3. Petar Vugrinec, Vrtna 2, Goričan

Povjerenstvo za dodjelu poticaja 
1. Miroslav Marđetko, Kalnička 51, Goričan
2. Marino Mesarić, Školska 10, Goričan 
3. Miroslav Žvorc, Kalnička 13, Goričan

Komisija za branitelje
1. Mario Harmicar, Mirogojska 8, Goričan
2. Stjepan Horvat, Školska 102, Goričan
3. Anđelko Farkaš, Prvomajska 3, Goričan
4. Miroslav Žvorc, Kalnička 13, Goričan
5. Mladen Magdalenić, Mije Smoleka 22, Goričan

Komisija za dodjelu stipendija
1. Marta Markač, Mirogojska 24, Goričan
2. Martina Medvar – Ivanović, dr. Vinka Žganca 12, Goričan
3. Antonija Marđetko, Kalnička 51, Goričan
4. Ines Bašnec, Donja 66, Goričan
5. Albino Ribić, Antuna Mihanovića 5, Goričan

Komisija za europske fondove
1. Marta Markač, Mirogojska 24, Goričan
2. Rahela Horvat, Školska 102, Goričan
3. Dolores Andročec, Školska 13, Goričan
4. Ines Bašnec, Donja 66, Goričan
5. Albino Ribić, Antuna Mihanovića 5, Goričan

Komisija za gospodarstvo i razvoj
1. Marino Mesarić, Školska 10, Goričan
2. Miroslav Marđetko, Kalnička 51. Goričan
3. Zvonko Krznar, Zavrtna 24, Goričan

Komisija za obrazovanje, kulturu, sport i druge društvene djelatnosti
1. Petar Baksa, Mije Smoleka 3, Goričan
2. Dejan Žvorc, Donja 50, Goričan
3. Vesna Farkaš, Murska 41, Goričan
4. Vladimir Gudlin, Trnavska 59/A, Goričan
5. Albino Ribić, Antuna Mihanovića 5, Goričan

Komisija za odlikovanja i priznanja
1. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan
2. Antonija Marđetko, Kalnička 51, Goričan
3. Martina Medvar – Ivanović, dr. Vinka Žganca 12, Goričan
4. Zvonko Krznar, Zavrtna 24, Goričan
5. Vladimir Gudlin, Trnavska 59/A, Goričan

Komisija za odnose s drugim jedinicama lokalne samouprave
1. Marija Jalšovec, Školska 12, Goričan
2. Nikola Markan, Školska 88, Goričan
3. Biserka Posedi, Murska 46, Goričan

Komisija za poljoprivredu
1. Rudolf Pavlic, ulica Stjepana Kiša 13, Goričan
2. Leonard Mesarić, Zlatnić 15, Goričan
3. Leonard Gudlin, Donja 15, Goričan

Komisija za predstavke i pritužbe
1. Marino Mesarić, Školska 10, Goričan
2. Petra Farkaš, Prvomajska 3, Goričan 
3. Anica Vugrinec, Vrtna 2, Goričan

Komisija za procjenu nekretnina i prodaju nekretnina putem natječaja
1. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan
2. Petar Baksa, Mije Smoleka 3, Goričan
3. Albino Ribić, Antuna Mihanovića 5, Goričan

Komisija za razvoj turizma
1. Dolores Andročec, Školska 13, Goričan
2. Ivan Pintar, Makovica 18, Goričan
3. Tajana Vadlja, Trnavska 40, Goričan
4. Miroslav Žvorc, Kalnička 13, Goričan
5. Petar Sabol,  Trnavska 51, Goričan

Komisija za socijalna pitanja
1. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan
2. Vesna Farkaš, Murska 41, Goričan
3. Ivana Andročec, Trnavska 24, Goričan

Komisija za utvrđivanje imena ulica, trgova i toponimiku
1. Tatjana Horvat, Trnavska 30, Goričan
2. Vesna Farkaš, Murska 41, Goričan
3. Stjepan Marodi, Prvomajska 1, Goričan

Povjerenstvo za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem na području općine Goričan 
1. Franjo Šavora, ul. Zrinskih 6, Goričan
2. Stjepan Sinković, Prvomajska 30, Goričan
3. Leonard Gudlin, Donja 15, Goričan

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
1. Dolores Andročec, Školska 13, Goričan
2. Rahela Horvat, Školska 102, Goričan
3. Anica Vugrinec, Vrtna 2, Goričan

Vijeće za prevenciju

Stalni članovi

1. Načelnik Općine Goričan u svojstvu predsjednika Vijeća za prevenciju
2. Predsjednik Općinskog vijeća u svojstvu zamjenika predsjednika Vijeća za prevenciju
3. Potpredsjednica Općinskog vijeća Marta Markač
4. Kontakt policajac za Općinu Goričan
5. Komunalni redar Općine Goričan

Povremeni članovi

1. Antonija Marđetko, Kalnička 51, Goričan
2. Marija Jalšovec, Školska 12, Goričan
3. Mijo Vargek, Mirogojska 10, Goričan

Povjerenstvo za raspolaganje zemljištem u poduzetničkim zonama

1. Marta Markač, Mirogojska 24, Goričan
2. Petar Baksa, Mije Smoleka 3, Goričan
3. Franjo Šavora, Zrinskih 17, Goričan
4. Ines Bašnec, Donja 66, Goričan
5. Miroslav Žvorc, Kalnička 13, Goričan