Koncesija za odvoz fekalnih voda

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE POVODOM DODJELE KONCESIJE ZA crpljenje, odvoz i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama s područja Općine Goričan:

Odluka o pokretanju postupka objave obavijesti o namjeri davanja koncesije za odvoz fekalnih voda

Upute za ponuditelje

 

Temeljem članka 28. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), te članka 31. Statuta općine Goričan ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 5/2013) Općinsko vijeće općine Goričan na 14. sjednici održanoj 08.06.2015.godine donijelo je:

Odluku o poništenju postupka davanja koncesije za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalnih voda iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Goričan