JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017.GODINI

Rok za prijavu:
23. Siječanj 2017. 15:00

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata  organizacija civilnog društva ( u daljnjem tekstu: udruge) koje djeluju  na području općine Goričan u slijedećim prioritetnim područjima i to  kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb,  zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude,  kao i javnih potreba u sportu u 2017.godini.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja je 190.000,00 kuna od čega je za javne potrebe u kulturi izdvojeno 70.000,00 kuna, te za javne potrebe u sportu 120.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskihsredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Dokumenti