Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu općine Goričan organizacijama civilnog društva (II.krug)

Rok za prijavu:
22. Ožujak 2017. 15:00

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Goričan na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, KLASA: 021-01/16-01/19, URBROJ:2109/08-16-01, donesene na sjednici Općinskog vijeća općine Goričan dana 19.10.2016.godine Načelnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORIČAN NA KORIŠTENJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO (II.krug)

Dokumenti