Natječaj za dodjelu poslovnog prostora u vlasništvu općine Goričan organizacijama civilnog društva

Rok za prijavu:
18. Siječanj 2017. 15:00

Na temelju članka 3. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele  nekretnina u vlasništvu općine Goričan na korištenje organizacijama  civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za  opće dobro, KLASA: 021-01/16-01/19, URBROJ: 2109/08-16-01, donesene na  sjednici Općinskog vijeća općine Goričan dana 19.10.2016.godine Načelnik  objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ  ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODJELU  POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE GORIČAN NA KORIŠTENJE  ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA RADI PROVOĐENJA PROGRAMA I PROJEKATA OD  INTERESA ZA OPĆE DOBRO

Dokumenti