Akcija prikupljanja slikovnica za Ambulantu opće medicine Goričan

Priključite se ovoj akciji i uljepšajte djeci odlazak kod doktora!