Analiza Stanja zaštite i spašavanja za 2014.g

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07,174/04.,79/07, 38/09 i 127/10),  prijedloga Stožera zaštite i spašavanja za Općinu Goričan, te članka 15. Statuta općine Goričan, Općinsko vijeće općine Goričan  na 10. sjednici održanoj dana  21.11.2014. godine usvojilo je:

Analizu Stanja zaštite i spašavanja za 2014.g.