Radovi na izgradnji pješačke staze odgađaju se do izgradnje kanalizacijskog sustava

U prostorijama Županijske uprave za ceste Međimurske županije održan je radni sastanak sa predstavnicima Međimurskih voda,  Županijske uprave za ceste, Općine Goričan, izvođača radova i imenovanim stručnim nadzorom, kojom prilikom su predstavnici Međimurskih voda potvrdili da će u 2022.godini  pristupiti realizaciji projekta izgradnje kanalizacijske mreže u Goričanu u sklopu Aglomeracije Donji Kraljevec, te je istom obuhvaćena i gore spomenuta  ŽC 2026.

S obzirom na očitovanje Međimurskih voda d.o.o., o planiranom početku izvođenja radova na izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja, kao i rekonstrukciji magistralnog vodovoda na ŽC2026, zaključilo se da se u ovom trenutku ne može pristupiti izgradnji pješačke staze i oborinske odvodnje u Trnavskoj i Murskoj ulici.  

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković istaknuo je kako je to velika investicija, ukupne vrijednosti 1.784.000,00 kn, i bilo bi krajnje nemoralno prema mještanima općine Goričan utrošiti proračunski novac za investiciju koja će se slijedeće godine devastirati, jer bi se prilikom izvođenja radova na izgradnji kanalizacijskog sustava praktički prekopala i devastirala nova pješačka staza, a u konačnici će se i sve ulice u Goričanu prekopati. Ovom odlukom štedimo novac, a kao finalni proizvod dobiti ćemo novu prometnicu i pješačku stazu bez zakrpa.

Napominjem da je u Goričanu prioritet izgradnja kanalizacijskog sustava, a pješačke staze i ostalo komunalno uređenje naselja izgrađivati će se nakon završetka projekta izgradnje kanalizacije.

I jedno i drugo će biti dovršeno, ali dovršeno na pravilan, transparentan i najbolji mogući način za Općinu Goričan. Ponavljam, ne radi se o odustajanju od izgradnje pješačke staze, ona će biti realizirana paralelno sa radovima na kanalizacijskoj mreži, kazao je.

Podsjetimo, Općina Goričan je dana 10. svibnja 2021.g. neposredno prije lokalnih izbora, a nakon provedenog postupka javne nabave, sklopila sa tvrtkom PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. Donji Kraljevec ugovor o početku radova na izgradnji pješačke staze i oborinske odvodnje u dijelu Trnavske i Murske ulice. 

Konkretno, radi se o županijskoj cesti oznake ŽC 2026.  Radovi su trebali započeti početkom mjeseca lipnja i ukupna vrijednost radova iznosila je 1.784.000,00 kn sa PDV-om, a zajednički su je trebali sufinancirati Županijska uprava za ceste Međimurske županije i Općina Goričan u omjeru 50:50.

Novi dodatak  ugovora sklopljen je krajem srpnja 2021. godine kojim je prolongiran rok izvođenja radova, a sve iz razloga što su već tada postojale utemeljene naznake da će kroz dio trase planirane izgradnje pješačke staze prolaziti kanalizacijski sustav odvodnje naselja Goričan.

Ovom prilikom zahvaljujem se  Izvođaču radova, tvrtki PAVLIC-ASFALT-BETON d.o.o. iz Donjeg Kraljevca, što su imali razumijevanja za našu situaciju te potpisali sporazumni raskid ugovora o javnoj nabavi, bez ikakvih troškova za Općinu Goričan.