IZVJEŠĆE o visini troškova lokalnih izbora 2021.

Izbori za načelnika Općine Goričan i za članove Općinskog vijeća Općine Goričan održani su 16. svibnja 2021.godine.

Dana 20. svibnja 2021. godine Općinsko izbomo povjerenstvo Općine Goričan objavilo je konačne rezultate za izbor načelnika i članove Općinskog vijeća Općine Goričan na web stranici Općine Goričan www.gorican.hr i na oglasnoj ploči Općine Goričan.

Ovim Izvješćem obuhvaćeni su troškovi naknada za izborno povjerenstvo, biračke odbore, troškovi stručnog tima, materijalni troškovi (uredski i ostali potrošni materijal, objava kandidacijskih lista i lista kandidata, rezultata izbora, sredstva za dezinfekciju) sukladno zaprimljenim računima izdanim za provedbu izbora te naknada troškova izborne promidžbe.

Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2021..pdf