Izvještaj o napretku projekata za 2022. godinu

Mole se udruge da do 27.01.2023. godine dostave popunjeno Izvješće o napretku projekta sa svom potrebnom dokumentacijom u pisanom obliku u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan.

Izvještaj o napretku projekata Udruga za 2022. godinu.doc