Javni poziv za iskaz interesa za uklanjanje azbestnih elemenata s obiteljskih kuća i okućnica na području općine Goričan

Svrha Javnog poziva je informativni uvid u potrebe i broj zainteresiranih mještana Općine Goričan za uklanjanje azbestnih elemenata s obiteljskih kuća i okućnica na području Općine Goričan a prije pokretanja Javnog poziva za sufinanciranje radova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnih elemenata.

Zainteresirane osobe sukladno ovom Javnom pozivu moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:

-Mora biti punoljetna fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik jedne obiteljske kuće koja se nalazi na području Općine Goričan a s koje se planiraju ukloniti azbestni elementi

-Ne smije imati dugovanja prema Općini Goričan po bilo kojoj osnovi. Provjera o dugovanju izvršiti će se uvidom u službenu evidenciju Općine Goričan

Građevna obiteljska kuća na kojoj se planira uklanjanje azbestnih elemenata mora udovoljiti slijedećim uvjetima:

-Mora biti postojeća u smislu Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)

-Mora biti u vlasništvu ili suvlasništvu zainteresirane stranke (uz obveznu pisanu suglasnost ostalih suvlasnika)  

-Mora se nalaziti na administrativnom području Općine Goričan

Ukoliko zainteresirana stranka i građevina ne udovoljavaju jednom ili više uvjeta stranka ne može iskazati interes.

Za iskaz interesa potrebno je popuniti Obrazac za iskaz interesa – azbest koji je prilog ovom Javnom pozivu i poslati ga na email Općine Goričan: opcina@gorican.hr s naznakom „ Za iskaz interesa-azbest“.

Popunjeni obrazac može se i donijeti osobno u Općinu Goričan, Trg sv. Leonarda 22, Goričan svaki radni dan od 07.00 do 15.00 sati.

Obrazac se može predati do 24.09.2021. godine.

Ovaj javni poziv koristiti će se isključivo za procjenu interesa mještana Općine Goričan za uklanjanje azbestnih elemenata s obiteljskih kuća i okućnica na području Općine Goričan te ni na koji način ne predstavlja obvezu za zainteresirane stranke i Općinu Goričan.

Prilog:
1.Obrazac za iskaz interesa - azbest
Obrazac za iskaz interesa- azbest.xls