Javna nabava - Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u dijelu Trnavske i Murske ulice u Goričanu

Dokumentacija o nabavi.docx

Građevinska dozvola.pdf

Troškovnik.xls

Objava za prethodno savjetovanje.docx

Glavni projekt pješačka staza Trnavska-Murska.pdf

Obavijest o nadmetanju za postupak: izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje u dijelu Trnavske i Murske ulice u Goričanu, objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje