Javna nabava - održavanje javnih zelenih površina na području Općine Goričan

Odluka o početku postupka nabave.pdf
Dokumentacija za nadmetanje.pdf
Troškovnik i tehnički opis.xls

Obavijest o nadmetanju za postupak: usluga održavanja javnih zelenih  površina na području Općine Goričan, objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH ovdje