Javni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Goričan u 2024. godini

Načelnik Emanuel Sinković raspisao je javni natječaj radi predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Goričan u 2024. godini. 

Javna priznanja Općine Goričan su:

  • Proglašenje počasnim građaninom 
  • Nagrada za životno djelo 
  • Godišnja nagrada 
  • Zahvalnica

Predlagatelj je u prijedlogu obvezan navesti tekst svečanog priznanja iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost dijela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja. 

Prijedlozi se putem Jedinstvenog upravnog odjela dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja.

Rok za podnošenje prijedloga je zaključno do 26.travnja 2024. godine. 

Javni natječaj za javna priznanja 2024.pdf