Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini

Načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković raspisao je Javni natječaj za financiranje javnih potreba u sportu u 2023. godini.

Javni natječaj za podnošenje prijava otvoren je do 08.12.2022. godine.

Ukupna planirana vrijednost javnog natječaja za financiranje javnih potreba u sportu je 250.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Više detalja u prilozima:

Natjecaj za financiranje javnih potreba u sportu 2023..pdf

Izjava o partnerstvu.doc

Obrazac prijave.doc

Izjava o nekažnjavanju.doc

Izjava o nepostpojanju dvostrukog financiranja.doc