JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA II. KRUG

Temeljem članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Goričan načelnik općine Goričan raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA II. KRUG

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva ( u daljnjem tekstu: udruge) koje djeluju na području općine Goričan u slijedećim prioritetnim područjima i to kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, poljoprivreda, zaštita okoliša, povećanje turističke ponude, kao i javnih potreba u sportu u 2016.godini.

U prvom krugu natječaja podijeljeno je ukupno 122.000,00 kuna.

Planirana vrijednost javnog natječaja u II. krugu iznosi 118.000,00kuna od čega je za javne potrebe u kulturi predviđeno 26.000,00 kuna, te za javne potrebe u sportu 92.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskihsredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna a najviši iznos 30.000,00 kuna.

Jedna udruga može prijaviti najviše dva projekta.

Prednost pri odabiru imati će projekti koji nisu uspjeli u I. krugu natječaja.