Javni poziv za ostvarivanje prava na USKRSNICU u 2023. godini

Načelnik Emanuel Sinković objavio je javni poziv svim umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Goričan, a imaju mirovinu (tuzemnu i inozemnu) manju od 300,00 eura (2.260,35 kuna)osobama starijima od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Goričan a ne primaju mirovinu i ne ostvaruju nikakva druga primanjaosobama s invaliditetom i korisnicima zajamčene minimalne naknade, roditeljima djece s teškoćama u razvoju te djeca koja se školuju, a žive s jednim od roditelja (drugi roditelj je pokojni) da se jave sa zahtjevom za ostvarivanje prava na uskrsnicu, poklon bon u vrijednosti od 35,00 eura (263,71 kuna).

Zahtjevu je potrebno priložiti:

  • Presliku osobne iskaznice
  • Potvrdu o visini domaće i inozemne mirovine (zadnji odrezak mirovine)
  • Potvrdu porezne uprave o visini ostvarenih primanja (za osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu i ne ostvaruju druga primanja)
  • Rješenje ovlaštenog tijela za osobe s invaliditetom, korisnike minimalne zajamčene naknade te djecu s teškoćama u razvoju
  • Preslika smrtnog lista roditelja

Zahtjevi se zaprimaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati, zaključno do 30. ožujka 2023. godine, putem maila na adresu: suradnik@gorican.hr ili putem pošte na adresu: Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan uz naznaku „Za uskrsnicu“ ili iste ostavljaju u poštanskom sandučiću ispred zgrade Općine. 

Općina Goričan zadržava pravo provjere dostavljenih podataka kao i traženje dodatne dokumentacije.

JAVNI POZIV USKRSNICE.pdf

ZAHTJEV.docx