Javni poziv za dodjelu božićnica

Uoči božićnih blagdana načelnik Općine Goričan Emanuel Sinković raspisao je javni poziv za:

 • osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Goričan, a ne primaju mirovinu i ne ostvaruju nikakva druga primanja
 • umirovljenike koji imaju prebivalište na području Općine Goričan, a imaju mirovinu (tuzemnu i inozemnu) manju od 2.100,00 kuna (odnosno 278,72 EUR)
 • osobe s invaliditetom i korisnike minimalne zajamčene naknade
 • roditelje djece s posebnim potrebama
 • djecu koja se školuju, a žive s jednim od roditelja (drugi roditelj je pokojni)

    da se jave sa zahtjevom za ostvarivanje prava na božićnicu, poklon bon u vrijednosti                        od 250,00 kuna 

Uz ZAHTJEV potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu o visini domaće i inozemne mirovine (zadnji odrezak mirovine)
 • potvrdu Porezne uprave o visini prihoda u 2022. godini (osobe starije od 65 godina koje nemaju mirovinu i ne ostvaruju nikakve druge prihode)
 • rješenje Centra za socijalnu skrb za korisnike minimalne zajamčene naknade
 • rješenje o utvrđenom invaliditetu 
 • potvrdu o školovanju i presliku smrtnog lista roditelja

Zahtjevi se zaprimaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati zaključno do 09.12.2022. godine te putem pošte na adresu: Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan uz naznaku „Za božićnicu“ ili iste ostavljaju u poštanskom sandučiću ispred zgrade Općine. 

ZAHTJEV je moguće preuzeti na internetskoj stranici Općine Goričan ili u prostorijama Općine Goričan. 

Javni_poziv_bozicnice.pdf

Zahtjev za božićnicu 2022..docx

Općina Goričan zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.

od 2.100,00 kuna (odnosno 278,72 EUR)

 • osobe s invaliditetom i korisnike minimalne zajamčene naknade
 • roditelje djece s posebnim potrebama
 • djecu koja se školuju, a žive s jednim od roditelja (drugi roditelj je pokojni)

da se jave sa zahtjevom za ostvarivanje prava na božićnicu, poklon bon u vrijednosti od 250,00 kuna 

Uz ZAHTJEV potrebno je priložiti:

 • presliku osobne iskaznice
 • Potvrdu o visini domaće i inozemne mirovine (zadnji      odrezak mirovine)
  • potvrdu Porezne uprave o visini prihoda u 2021.      godini (osobe      starije od 65 godina koje nemaju mirovinu i ne ostvaruju nikakve druge      prihode)
  • rješenje Centra za socijalnu skrb za      korisnike minimalne zajamčene naknade
  • rješenje o utvrđenom invaliditetu (osoba koja ima status      invaliditeta minimalno 50%)
  • potvrdu o školovanju i presliku smrtnog lista      roditelja

Zahtjevi se zaprimaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati zaključno do 09.12.2022. godine te putem pošte na adresu: Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan uz naznaku „Za božićnicu“ ili iste ostavljaju u poštanskom sandučiću ispred zgrade Općine. 


ZAHTJEV je moguće preuzeti na internetskoj stranici Općine Goričan ili u prostorijama Općine Goričan.

Općina Goričan zadržava pravo provjere dostavljenih podataka.