Javni poziv za dodjelu nagrada uspješnim studentima sa područja Općine Goričan

Pozivaju se studenti s prebivalištem na području Općine Goričan koji su u akademskoj godini 2021./2022. diplomirali na jednom od slijedećih studija:

  • Specijalistički diplomski stručni studij ili 
  • Integrirani diplomski studij ili
  • Diplomski sveučilišni studij ili
  • Poslijediplomski specijalistički studij ili
  • Poslijediplomski sveučilišni studij

na bilo kojoj javnoj visokoškolskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu te onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti, a pravo na nagradu ostvaruju i dobitnici rektorove nagrade od prošlog javnog poziva koji je objavljen 30.12.2021. 

Pravo na jednokratnu novčanu potporu ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu slijedeće dokumentacije:

  • Preslika osobne iskaznice
  • Potvrda visokoškolske ustanove o stečenom akademskom nazivu ili potvrdu o dobivanju rektorove nagrade


Zahtjevi se podnose poštom ili osobno u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan do 22. prosinca 2022.godine bez obzira na način dostave na adresu Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, Goričan s naznakom „ Diplomanti 2021./2022. – jednokratna novčana potpora“ ili putem e-maila suradnik@gorican.hr.


Prijavom na javni poziv i prilaganjem traženih dokumenata Općini Goričan daje se privola za korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu dodjele jednokratne novčane potpore.

U prilogu se nalaze odluka načelnika o dodjeli nagrada uspješnim studentima i javni poziv. 

Odluka o dodjeli nagrada uspješnim studentima_2022.pdf

Javni poziv za dodjelu nagrada uspješnim studentima_2022.pdf