JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti za mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Općine Goričan

Prijave za dodjelu potpora podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Goričan.

Informacije možete zatražiti putem maila opcina@gorican.hr ili na broju telefona 040/601-192.

Uz zahtjev za dodjelu potpora prilaže se:

  1. Obrazac zahtjeva
  2. Odluka načelnika o odabranom najpovoljnijem ponuditelju donesena na temelju javnog natječaja za prodaju nekretnina
  3. Poslovni plan 
  4. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
  5. Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti.docx

Izjava o usklađenosti s uvjetima javnog poziva.docx

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.doc

Program mjera poticanja razvoja gospodarstva.docx

Obrazac zahtjeva.docx