JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Goričan

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Goričan

Pozivaju se udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća srednjih škola, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije te drugi registrirani oblici organiziranja mladih da prijave kandidate za članove Savjeta mladih Općine Goričan.

Kandidat za člana Savjeta mladih Općine Goričan može biti osoba u dobi od petnaest (15)do navršenih trideset (30) godina života s prebivalištem na području Općine Goričan. Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

Savjet mladih savjetodavno je tijelo Općinskog vijeća Općine Goričan s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Goričan.

Savjet mladih ima sedam članova koji se biraju na mandat od tri godine.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave javnog poziva zaključno sa 14.02.2022.g. do 12.00 sati bez obzira na način dostave.

Prijedlozi se dostavljaju u Jedinstveni upravni odjel općine Goričan, trg sv. Leonarda 22 s naznakom „ prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Goričan„

Priloženi dokumenti:

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Goričan.pdf

Odluka o objavi javnog poziva za osnivanje Savjeta mladih općine Goričan.pdf

Popis predlagatelja koji pripadaju neformalnoj skupini.docx

Izjava o prihvaćanju kandidature.docx

Javni poziv za izbor članova Savjeta mladih općine Goričan.docx

OBRAZAC ZA PRIJAVU.docx