JAVNI POZIV za utvrđivanje prijedloga kandidata za suce porotnike županijskog suda u Varaždinu

Općinski načelnik Općine Goričan upućuje


JAVNI POZIV ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA SUCE POROTNIKE ŽUPANIJSKOG SUDA U VARAŽDINU


Općina Goričan utvrđuje prijedlog kandidata za suce porotnike, a Skupština Međimurske županije donosi Odluku o imenovanju Sudaca porotnika Županijskog suda u Varaždinu na mandat od 4 godine.

Građani (kandidati) s prebivalištem na području Općine Goričan, zainteresirani za obavljanje dužnosti suca porotnika, moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

            - da su punoljetni

            - da su državljani Republike Hrvatske

            - da su dostojni obnašati dužnost suca porotnika


Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (NN RH br.28/13, 33/15,82/15,82/16,67/18,126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.


Prema članku 77. stavku 2.točki 5. Zakona o državnom sudbenom vijeću (NN RH br.116/10, 57/11, 130/11,13/13,28/13,82/15,67/18 i 126/19) sucu, pa tako i sucu porotniku sudačka dužnost prestaje kada navrši 70 godina.


Uz pismeno očitovanje o zainteresiranosti za obavljanje dužnosti suca porotnika potrebno je priložiti popunjenu izjavu koja se nalazi u prilogu ovom javnom pozivu.


Kandidati svoja očitovanja dostavljaju na adresu Općine Goričan, Trg. Sv. Leonarda 22, s naznakom (za suca porotnika) najkasnije do 8. veljače 2022. 

            

                                             OPĆINSKI NAČELNIK

                                            Emanuel Sinković, mag.oec.

Javni poziv_suci porotnici.pdf

Izjava_podaci.pdf