Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Goričan

OBAVIJEST

 

Sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/2018), Općina Goričan izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na svom području. Uvid u Prijedlog može se izvršiti u prostorima Općine Goričan, trg sv. Leonarda 22, Goričan, u razdoblju od 14. do 29. svibnja 2018.g., radnim danom od 07.00 do 15.00 sati. Također, uvid je moguć i putem općinske internetske stranice  www.gorican.hr.

Zainteresiranim stranama ovo može biti praktično, budući da usporedno s pregledom Prijedloga mogu popratiti i druge izvore relevantne za problematiku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (preglednik ARKOD-a, portali katastar.hr, uredjenazemlja.hr itd.)

Pisane prigovore ili primjedbe na prijedlog Programa moguće je podnijeti najkasnije do isteka javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Goričan u roku od 30 dana od podnošenja istih.

Program raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za općinu Goričan - materijal za javni uvid.pdf

Popis čestica.pdf