Ministarstvo branitelja raspisalo Javni poziv za sufinanciranje troškova obrazovanja

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA objavljuje JAVNI POZIV za sufinanciranje troškova obrazovanja

Na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program), s ciljem sufinanciranja troškova obrazovanja osoba iz ciljne skupine Programa te podizanja razine njihovog obrazovanja i promjene zanimanja u svrhu poboljšanja kvalifikacijske strukture i olakšavanja pristupa tržištu rada, a radi povećanja njihove zapošljivosti, objavljuje se ovaj javni poziv.

Za poticajna sredstva po ovom pozivu mogu se kandidirati nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

Poticajna sredstva odobravaju se za:

  • stjecanje prvog zanimanja (u programima obrazovanja (u programima obrazovanja za stjecanje niže razine srednjeg obrazovanja, trogodišnjim strukovnim programima obrazovanja, četverogodišnjim strukovnim programima obrazovanja),
  • prekvalifikaciju (za osobe sa stečenom srednjom stručnom spremom za jedno zanimanje radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje te za osobe sa stečenom srednjom školskom spremom radi stjecanja srednje stručne spreme),
  • osposobljavanje,
  • usavršavanje te
  • stjecanje dodatnih znanja i vještina.

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 16. siječnja do 14. veljače 2023. godine.

Svi detalji i upute nalaze se u prilogu: 

Sufinanciranje obrazovanja_2023.pdf

2023_obrazac prijave za stambeno zbrinjavanje.docx

Za dodatna pitanja zainteresirani se mogu obratiti osobno ili putem telefona u Ministarstvu hrvatskih branitelja, Područni odjel Čakovec, Ulica A. Schulteissa 19, tel: 040/395-018, e-mail: sanja.jakopec@branitelji.hr